Zasady terapeutyczne

Zasady terapii

Relacja terapeutyczna jest szczególnym rodzajem relacji międzyludzkiej, a jej zasady są unormowane w tak zwanym „kontrakcie terapeutycznym”.

Kontrakt terapeutyczny

Spotkania odbywają się nie rzadziej niż raz w tygodniu, w określonym dniu i godzinie. Pracujemy od godziny 8:00 do 21:00. Standardowa sesja trwa 50 minut, zaczyna się i kończy punktualnie. W razie spóźnienia, nie przedłuża się czasu spotkania, cena sesji pozostaje bez zmian.
W razie nieobecności klienta na sesji, sesje są tak samo płatne chyba, że klient zgłosi swoją nieobecność na 24 godziny przed terminem wizyty.
W szczególnych okolicznościach, za zgodą terapeuty, można przełożyć sesję na inny dzień tygodnia.
Najwięcej kontrowersji wzbudza konieczność płacenia za sesje nieodbyte, dlatego wyjaśnimy z czego wynika taka zasada.
W psychoterapii płaci się za czas i kompetencje terapeuty. Jeżeli pacjent z jakiegoś powodu (np. choroby, nagłego wyjazdu) nie może zgłosić się na sesję, terapeuta ma zablokowaną godzinę i nie może tego terminu przeznaczyć komuś innemu, ponieważ w kolejnym tygodniu ten termin jest już zajęty.
Powodem nieobecności klienta na sesji może być opór. Ponieważ psychoterapia z zasady koncentruje się wokół tematów trudnych, bolesnych czy budzących lęk, konfrontacja z problemami bywa trudna, nie rzadko więc, pojawia się opór przed kolejną sesją w trakcie trwania terapii. Ma on pozornie chronić klienta przed doświadczaniem nieprzyjemnych emocji, w efekcie jednak zakłóca cały proces.
Opuszczanie sesji może wyrażać również różne uczucia klienta, na przykład złość do terapeuty czy rozczarowanie. Nie wyrażenie swoich emocji a odreagowanie ich poprzez nieobecność czy spóźnianie się klienta, jest niekorzystne i utrudnia terapię ponieważ emocje powinny być omówione i przepracowane w tracie sesji.
Zasada płatnych nieobecności motywuje klienta do spotkania i wyrażenia własnych uczuć co wpływa na większą efektywność terapii.
Trzeba też wspomnieć o drugiej stronie medalu – klient, który nie przychodzi na umówione spotkanie i pozbawia terapeutę honorarium za jego czas pracy, może budzić złość i flustrację u terapeuty. A chyba nikt nie chciałby być leczony przez sfrustrowanego terapeutę.
Dlatego zasada płatnych nieobecności w istocie chroni relację terapeutyczną przed różnymi zakłóceniami zarówno ze strony pacjenta jak i terapeuty.

Przerwy wakacyjne

Przerwy wakacyjne mogą być zaplanowane i ogłaszane przez terapeutę co najmniej do końca maja bieżącego roku ( zwykle lipiec i sierpień ). Klienci proszeni są o planowanie urlopów na ten właśnie okres. Jeżeli klient zdecyduje się na urlop w innym czasie, wystarczy wówczas uprzedzić przynajmniej dwa tygodnie wcześniej o planowanym wyjeździe. Wtedy sesje są niepłatne.

Tajemnica terapii

Wszystko to, o czym rozmawiamy podczas sesji, objęte jest tajemnicą lekarską. Nie udzielamy też informacji rodzinie, chyba, że klient zdecyduje inaczej.
Klienta nie obowiązuje ta zasada.

Superwizja

Nasze prace terapeutyczne poddajemy stałej superwizji, czyli konsultujmy ją z innym doświadczonym psychoterapeutami, aby czegoś nie przeoczyć i wspólnie poszukać możliwości jak najlepszej i najskuteczniejszej formy pomocy. Superwizja odbywa się anonimowo, nie są ujawniane żadne dane osobowe klienta i informacje, które mogłyby doprowadzić do jego identyfikacji.

Reklamy