SZKOLENIA DLA FIRM

Placeholder Image

SZKOLIMY Z: kompetencji miękkich, które w naszym rozumieniu oznaczają świadomość różnic indywidualnych, odmienności temperamentów i osobowości, błędów w spostrzeganiu, automatyzmów, które na co dzień sterują naszymi działaniami. Pomagamy w zrozumieniu zasad komunikacji z drugim człowiekiem, autoprezentacji, nabieraniu pewności siebie, a co za tym idzie czerpaniu radości i satysfakcji z pracy i życia prywatnego oraz zwiększania własnej efektywności. Przekazujemy narzędzia, dzięki którym możesz działać wytrwale i efektywnie, a także wiesz w jaki sposób podsycać własną motywację.
Możemy obiecać, że prowadzone przez Edytę Daniluk szkolenia będą ciekawe i war-tościowe. Wykorzysta na nich swoją wiedzę i doświadczenie. Zaprezentuje przykłady. Umożliwi doświadczenie teorii na własnej skórze dzięki wykorzystaniu gier szkoleniowych.

Oferta:

Wykłady o tematyce:

– Komunikacji

– Motywacji/ automotywacji

– Procesu zmiany

– Pracy zespołowej

– Efektywności osobistej

Są to bardzo ogólne stwierdzenia. Trafiony temat i szczegółowy plan wystąpienia zawsze dostosowujemy do potrzeb naszych odbiorców.

 Szkolenia:

Zakres tematyczny szkoleń:  

 1. Szkolenie KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Czy wiesz dlaczego umiejętność komunikowania się jest tak ważna? Efekty naszej pracy nie zależą jedynie od nas samych, ponieważ są wynikiem interakcji z innymi osobami – współpracownikami, klientami, partnerami biznesowymi. Efektywna komunikacja to umiejętność wyrażania asertywnej postawy, rozwiązywania konfliktów, budowania pozytywnych relacji. W czasach kiedy rynek jest przesycony towarami i usługami najwyższej jakości, bardzo często o wyborze oferty decyduje właśnie wspomniana dobra relacja z drugim człowiekiem.

 

Jakie korzyści niesie ze sobą szkolenie?

– pozwala zidentyfikować własny styl porozumiewania się

– pokazuje wachlarz stylów porozumiewania się naszych współpracowników, a co za tym idzie umożliwia zrozumienie przyczyn powstawania barier w komunikowaniu się

 • daje wiedzę, na temat technik skutecznej komunikacji – przekazywania oraz odbierania informacji zwrotnej, zadawania pytań, precyzowania, rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz badania potrzeb partnerów biznesowych
 • pozwala zrozumieć istotę budowania trwałej relacji biznesowej w oparciu o skuteczny styl porozumiewania się

 

2. Szkolenie „O STRESIE BEZ STRESU

Przyzwyczailiśmy się już do traktowania stresu w kategorii złego wilka. Szukamy sposobów na to, jak ze stresem walczyć, jak go uniknąć. Tymczasem prawda na temat stresu jawi się nieco inaczej, bo stres, podobnie jak wszystkie dostępne człowiekowi emocje, nie jest ani dobry, ani zły. On nas po prostu informuje o tym, że w naszym życiu dzieje się coś ważnego. Na tym szkoleniu zrozumiemy jak konstruktywnie radzić sobie ze stresem. Umiejętność funkcjonowania w życiowej równowadze przekłada się na satysfakcję zawodową, chęć stałego podnoszenia własnych kompetencji i oczywiście większą efektywność.

Jakie korzyści niesie ze sobą szkolenie?

– pozwala dostrzec i zrozumiećwłasne reakcje na stres, a co za tym idzie namierzyć te, które negatywnie odbijają się na samopoczuciu, relacjach czy efektywności

– uczy w jaki sposób wykorzystać techniki z zakresu psychologii poznawczej do budowania poczucia własnej skuteczności

– jest okazją do opanowania zasad planowania, automotywacji, zarządzania sobą w czasie

– pozwala opanować techniki relaksacji oraz odnaleźć własne sposoby na rozładowanie napięcia

 

3.  Szkolenie „FIRMOWA SZTAFETA” – zwiększenie efektywności pracy zespołu

Zespoły, których członkowie cechująsię poczuciem odpowiedzialności za wspólnie wypracowane efekty i widzą sens w swojej codziennej pracy, osiągają lepsze wyniki. Bardzo ważnym zabiegiem jest tutaj integracja zespołu oraz poznanie cech charakterystycznych poszczególnych jego członków. To pozwala dostrzec i zrozumieć różnice indywidualne między ludźmi, ich mocne i słabe strony, style komunikowania się, postawy i wartości. Przede wszystkim pomaga we wzmocnieniu więzi między pracownikami. Odpowiednio dobrane i przeprowadzone gry szkoleniowe pozwalają zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za pracę zespołu, a następnie wspólnie wypracować sposoby na poprawę wspomnianego funkcjonowania w różnych jego obszarach.

Jakie korzyści niesie ze sobąszkolenie?

– prowadzi do określenia pełnionych przez poszczególnych członków zespołu ról (przy użyciu narzędzi DISC D3)

 • istotnie wpływa na poprawę w obszarze komunikacji interpersonalnej
 • prowadzi do zwiększenia efektywności grupy oraz zaufania pomiędzy jej członkami
 • pomaga w uświadomienie sobie przyczyn pojawiania się w zespole sytuacji konfliktowych i znalezieniu sposobów na ich rozwiązywanie
 • pozwala uświadomić zespołowi istoty współpracy poprzez między innymi pokazanie mechanizmu synergii oraz wagi dzielenia się informacją

 

 

4. Szkolenie AUTOMOTYWACJA I WYTRWAŁOŚĆ NA DRODZE DO CELU

„Zawsze szybko się wypalam”, „łatwo rezygnuję”, „brak mi silnej woli” – to nie są cechy, z którymi się rodzimy. Te określenia nie są nami, więc w każdej chwili możemy pozbyć się zbędnego balastu. Każdą aktywność dobrze jest zacząć od odpowiedniego nastawienia, bo to właśnie ono w dużej mierze wpływa na nasze działania, a te na wypracowane efekty. Często spotykam osoby, które rozpoczynają jakieś przedsięwzięcie z wysokim poziomem, jak to sami określają, motywacji i energii. Niestety po drodze te zasoby zaczynają się wypalać. Jest sposób na to, aby wytrwale dążyć do ukończenia podjętych działań i stale poprawiać własne wyniki.

Jakie korzyści niesie ze sobąszkolenie?

 • pozwala znaleźćwłasne bariery na drodze do osiągania celów
 • uświadamia jakie czynniki działają na nas motywująco
 • umożliwia poznanie technik budujących naszą wytrwałość, zapobiegających wypaleniu zawodowemu
 • wyposaża w narzędzia służące do zwiększania własnej motywacji i efektywności

Prowadząc szkolenie na temat czynników motywacyjnych Edyta  wykorzystuje elementy psychologii sportu, w tym treningu mentalnego, który jest u sportowców nieodzownym elementem ich codziennej pracy.

 

5. Szkolenie RELACJE W BIZNESIE – JAK JE BUDOWAĆ I JAK O NIE DBAĆ

Pracując kilka lat temu jako Specjalista ds. Sprzedaży w branży medycyny estetycznej usłyszałam niejednokrotnie, że klienci kupują w oparciu o jakość relacji z osobą, która dany produkt lub usługę oferuje, a nie w oparciu o ich specyfikację. Lekarze najbardziej cenili we współpracy z naszą firmą jakość obsługi, a więc kolejno – konsekwencję w budowaniu relacji, doskonałą znajomość produktu, świadomość jego mocnych stron, monitorowanie działań konkurencji, silne i naturalne utożsamianie się z firmą oraz nazwijmy to – opiekę na każdym etapie procesu sprzedaży. Kiedy mamy porównywalny pod względem jakości, ceny i dostępności produkt – w jego wyborze pomagają nam inne czynniki…

Jakie korzyści niesie ze sobąszkolenie?

 • pozwala poznać najważniejsze zasady budowania relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi
 • uświadamia potencjał, który warto w kontekście relacji biznesowych rozwijać, ale też bariery, które można świadomie pokonać
 • wyposaża w umiejętność badania potrzeb, odpowiadania na obiekcje, domykania kontraktów
 • uczy strategii i technik budowania zaangażowania klientów
 • pozwala poznać najważniejsze elementy sprzedażowej prezentacji i autoprezentacji

 

6. Badanie kompetencji pracowników narzędziem DISC D3:

Czym jest wspomniane narzędzie?

D3 jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym na świecie, łączy w sobie 4 analizy: 

DISC(styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)

TEAMS(preferowane role w zespole: kreator, realizator, analityk, koordynator, strateg)

VALUES(wartości, które stoją za decyzjami: lojalność, niezależność, równość, uczciwość)

BAI(wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wpływ, wewnętrzny spokój)

 

Co określa i mierzy test kompetencji DISC?

– Jakie są mocne strony pracownika i co go motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?

– Jak poradzi sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?

– Jak postrzega zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosuje się do zmian?

– Jaką postawę przyjmuje wobec obowiązujących standardów i procedur?

– Jak próbuje wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?

 • Według jakiego klucza dobiera argumenty w rozmowie?

 

Informacja zwrotna w 3 obszarach:

 1. Jak sam siebie postrzegam
 2. Jak postrzegam oczekiwania otoczenia wobec mnie
 3. Czy i jak moje zachowania zmieniają się pod wpływem stresu

 

Punktem wyjścia jest POTENCJAŁ pracownika, a następnie wskazanie potencjalnych obszarów do rozwoju.

 

Z czego się składa i co mierzy D3?

 1. Badanie TEAMS (role zespołowe) mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.
 2. Badanie VALUES (wartości) mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

 1. Behavioral Attitude Index (BAI) mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki.

 

Kiedy warto wykorzystać DISC D3:

 1. Jako wsparcie w rekrutacji (przewiduje efektywność kandydatów)
 2. Do budowania efektywnych zespołów (diagnoza potencjału i podział zadań, podniesienie efektywności w komunikacji w zespole, rozwiązywanie konfliktów)
 3. W celu badania rzeczywistych potrzeb szkoleniowych i realizacja szkoleń.
 4. Do podnoszenia efektywności pracowników (wynik badania jako punkt wyjścia do opracowania planu rozwoju kompetencji)

Schemat korzystania z DISC D3:

 1. Pracownik wypełnia kwestionariusz online. Zajmuje to maksymalnie 30 minut.
 2. System automatycznie zlicza wartości poszczególnych wyborów i generuje raport.
 3. Raport jest wysyłany drogą mailową. Jest to czytelny opis wspomnianych wcześniej kompetencji. Każdy, niezależnie od tego czy miał z nim wcześniej styczność czy też nie jest w stanie odczytać „wyniki”.
 4. Dodatkową możliwością jest spotkanie z certyfikowanym konsultantem DISC D3, który doprecyzuje wykresy, omówi poszczególne elementy raportu, wskaże kierunki rozwoju.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Reklamy