Konsultacje par

 

Człowiek zmienia się nieustannie na przestrzeni życia, to sprawa naturalna. Wraz ze zmianą, zmieniają się również nasze potrzeby, wartości, stosunek do siebie i świata. Jeśli jesteśmy w  relacji zmienia się więc dynamika każdego z  partnerów a wraz z nią dynamika związku.

Małżeństwo czy inny długotrwały związek dwojga ludzi to wyjątkowo trudna relacja.

Dwoje ludzi z własnej woli podejmuje wysiłek spędzenia ze sobą życia i tworzy związek, od którego oczekują, iż zaspokoi oboje w bardzo licznych dziedzinach funkcjonowania.

Konsultacja par to spotkania, które maja pobudzić do refleksji nad tym, w jaki sposób partnerzy maja tworzyć relację, czego od niej potrzebują i co ma się zmienić by wspólne życie było bardziej pełne, świadome i satysfakcjonujące.

 

cena: 250 zł,  90 min.

Reklamy