Pomoc w leczeniu chorób psychosomatycznych

 

Kiedy dusza choruje a ciało mówi.

Zaburzenia i choroby psychosomatyczne stanowią jeden z pierwszoplanowych problemów współczesnej medycyny. Choroby psychosomatyczne to te, których przyczyna, bądź jedną z przyczyn może być komponent psychiczny, które dają realne objawy ze strony ciała, a ich efekty nie zawsze mogą być widoczne w badaniach medycznych.

Czyli jest objaw ale nie można go podporządkować żadnej chorobie ze względu na właściwe wyniki badań. Bądź jest objaw potwierdzony badaniami medycznymi, natomiast przyczyna występowania choroby ma podłoże psychiczne np. przewlekły stres.

Choroby somatyczne ( cielesne ) czyli takie, których podłoże może być w psychice człowieka. Choroby w których powstaniu oraz przebiegu istotny ( ale nie wyłączny) udział mają czynniki psychiczne.